HomeNew BooksBooks on SaleProjectsContact

Elite Webmail

»

About Elite

»

President&Owner

»

Executive Staff

»

Editorial Staff

»

Departments

»

Press Room

»

Art Gallery

»

Guestbook »

Links

»


Weekly Poll

How do you like our new books?

Excellent
Very Good
Good
Normal
ELITE SHTEPI BOTUESE
Rruga e Elbasanit, 9E
P. O. Box: 8293
Tirana, Albania
Tel:+355 4 374 747
Fax:+44 870 124 2094
Cel:+355 68 2121 711
E-mail: [email protected]

donate

 

ELITE - SHT╦PI BOTUESE & STUDIO GRAFIKE

Rruga e Elbasanit P. Filipeu 2, K9E,
P. O. Box: 8293,
TIRANA, ALBANIA
Tel: 00355 4 375 747
Fax: 0044 870 124 2094
Cel: 00355 68 2121 711

Rekomandime për kontakte në Via E-mail:


DOR╦SHKRIMET

Dorëshkrimet për vepra origjinale pranohen vetëm
të radhitura në kompjuter në përputhje me të gjitha kërkesat e drejtëshkrimit të Gjuhës Shqipe.

Dorëshkrimet për vepra të përkthyera nga gjuhë të huaja
pranohen gjithashtu vetëm të radhitura në kompjuter në përputhje me të gjitha kërkesat e drejtëshkrimit të Gjuhës Shqipe.

Dorëshkrimet për Serinë e Botimeve Elite: DIASPORA SHQIPTARE, pranohen të radhitura në kompjuter, të shtypura me makinë shkrimi, si dhe të shkruara me dorë me shkrim të qartë e të pastër.


OPINIONE & KOMENTE

Pyetje, opinione dhe komente për autorët dhe veprat e botuara nga Shtëpia Botuese Elite,
mund të drejtohen në adresën: [email protected]

Kritika letërare dhe opinione për nivelin letraro-artistik si dhe cilësinë e veprave të botuara nga Shtëpia Botuese Elite, mund të drejtohen në adresën: [email protected]

Vërejtjet dhe sugjerimet e mundshme për Website-in www.elitelibri.com
mund të drejtohen në adresën:[email protected]


K╦RKESA & SH╦RBIME

Pyetje dhe sqarime për blerjen e librave të botuara nga
Shtëpia Botuese Elite, mund të drejtohen në adresën: [email protected]

Pyetje dhe sqarime për shërbime të tjera të ofruara nga
Shtëpia Botuese Elite, si: faqosje të të gjitha llojeve, realizimi i kopertinave, paraqitje grafike të cilësië së lartë për postera e pllakate, realizimi i websit-eve, etj.
mund të drejtohen në adresën: [email protected]

Shqiptarët që për arsye të ndryshme momentalisht ndodhen
jashtë Atdheut, mund të drejtohen për çdo gjë që ka të bëjë me Shtëpinë Botuese Elite në adresën: [email protected]

back to top


 
All Rights Reserved 2004. www.elitelibri.com Designed by Saimir Nasi